CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Klachtenregeling

De klachtenregeling van Accorde heeft betrekking op situaties waarin een opdrachtgever, medewerker of andere belanghebbende van mening is dat (een medewerker van) Accorde bij de uitvoering van werkzaamheden inbreuken heeft gemaakt op de in deze gedragscode geformuleerde beginselen zoals integriteit, objectiviteit, deskundigheid, zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid, geheimhouding en onafhankelijkheid.

De te volgen procedure is als volgt:

  1. Een situatie die onder de reikwijdte van deze klachtenregeling valt, kan schriftelijk, per telefoon of e-mail worden gemeld aan de compliance officer, de heer F.W.C.M. (Frans) Razenberg RA, e-mail: compliance@rsw.nl.
  2. De compliance officer bevestigt de ontvangst van de klacht binnen 1 week aan de melder. De compliance officer informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens klacht in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt in principe maximaal vier weken na de ontvangst van de klacht.
  3. De compliance officer beoordeelt direct na ontvangst van de klacht welke personen binnen de organisatie betrokken moeten worden bij de afhandeling van de klacht.
  4. De compliance officer informeert de melder uiterlijk na vier weken over de afhandeling van zijn klacht en de maatregelen die zijn genomen. Indien deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de compliance officer de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens klacht.
  5. Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van interne of externe beroepsregelgeving worden in alle gevallen door de compliance officer afgehandeld in overleg met de plaatsvervangende compliance officer, mevrouw M.B.P. (Chantal) Goossens-Aarts RA MSc met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

Indien een klacht betrekking heeft op de heer Razenberg, kan de klacht worden ingediend bij het bestuur van de maatschap (email: db@rsw.nl) en/of de plaatsvervangende compliance officer (email: chantal.goossens@rsw.nl )

Heeft u opmerkingen of andere vragen, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Neem contact met ons op

Wil je vrijblijvend een afspraak maken of heb je een vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×