CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Zes redenen om een testament op te stellen

Heeft u al eens nagedacht om een testament op te stellen?

Als u geen testament heeft opgesteld, en u komt onverhoopt te overlijden, dan geldt de wettelijke regeling. Voor eenvoudige nalatenschappen volstaat deze wettelijke regeling meestal. Maar wat als u erfbelasting wilt besparen of u wilt ervoor zorgen dat uw vermogen bij de personen terecht komt die u wenst? Dan is het verstandig om een testament op te stellen.

Welke redenen zijn er om een testament op te stellen? Ik noem er een aantal:

Erfdeel wijzigen

Als u geen testament heeft opgesteld, dan erft uw vermogen naar uw echtgeno(o)t(e) en de kinderen, ieder voor een gelijk deel. Indien u een andere verdeling wenst, dan moet u dit vastleggen in een testament. Wellicht wilt u uw kleinkinderen ook mee laten delen? Zij hebben dezelfde erfbelastingvrijstelling als uw kinderen (€ 21.282 in 2021).

Privéclausule

Met een privéclausule regelt u dat uw erfdeel bij uw eigen kinderen blijft, en bij een echtscheiding van uw kind, niet toekomt aan de schoondochter of schoonzoon.

Besparing erfbelasting

U kunt in een testament diverse flexibele keuze mogelijkheden opnemen met betrekking tot uw erfdeel. De keuze hoeft dan pas gemaakt te worden bij het eerste overlijden. Op dat moment kan beoordeeld worden, welke keuze fiscaal het meest gunstig is.  Zo kunt u uw echtgeno(o)t(e) de mogelijkheid geven om haar aandeel te vergroten, zodat er optimaal van de hoge erfbelasting vrijstelling gebruik kan worden gemaakt. Ook kunt u een flexibele rente vastleggen, de rente wordt berekend over het erfdeel van de kinderen.

Opeisbaarheid van het erfdeel door de kinderen

Bij uw overlijden krijgen de kinderen een geldvordering op de langstlevende ouder. In de wet is geregeld dat de geldvordering van de kinderen pas opeisbaar is bij een faillissement van de ouder, bij een schuldsaneringsregeling of bij overlijden van de langstlevende ouder. In een testament kunt u ook andere situaties vastleggen wanneer het wenselijk is om het erfdeel uit te keren aan de kinderen. Denk bijvoorbeeld aan hertrouwen van de ouder in algehele gemeenschap van goederen of bij opname van de ouder in een zorginstelling, waarvoor een vermogensafhankelijke bijdrage verschuldigd is.

Executeur  

Wie mag uw nalatenschap beheren en afwikkelen bij uw overlijden? Benoemt u uw echtgeno(o)t(e)? En wie mag uw zaken regelen als uw echtgeno(o)t(e)  dit niet meer kan?

Ondernemingsvermogen

Heeft u een onderneming? Wie neemt dan de onderneming over bij uw overlijden? U kunt de bedrijfsopvolging regelen in uw testament. Wellicht heeft u de bedrijfsopvolging vastgelegd in een contract. Het is van belang om ervoor te zorgen dat de afspraken overeenkomen met uw testament.

Meer weten?

Neem dan contact op met Aafje van de Waterbeemd, onze Estate en Financieel planner.

Neem contact met ons op

Wil je vrijblijvend een afspraak maken of heb je een vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×